Šta je NFiscal?

NFiscal je univerzalni .NET driver za sve fiskalne štampače certifikovane na području Bosne i Hercegovine.

Na osnovu ličnog iskustva utvrdili smo da su implementacije driver-a različite po kvaliteti, protokolu, mogućnostima kao i sitnim osobenostima karakterističnim za pojedine modele štampača. NFiscal je nastao kao interni pokušaj firme da kroz jasan i jednostavan interface u naše aplikacije ugradimo podršku za što veći broj fiskalnih štampača.

Krajnji cilj je pomalo haotično stanje na tržištu dovesti u red, i pojednostaviti za developere koje ne zanima interna implementacija svakog proizvođača ponaosob.

Koje međusoftvere podržava?

NFiscal podržava sljedeće fiskalne međusoftvere:

  • ELINK
  • FISKAL
  • FLINK
  • FPRINTWIN
  • GALEB
  • HCP
  • Tremol
  • Tring

Povratna informacija

Projekat je trenutno u Alpha fazi, a uz Vašu pomoć u vidu povratnih informacija, prijave bug-ova i novih prijedloga veoma brzo doći ćemo do kvalitetnog i pouzdanog rješenja.

U direktnom smo kontaktu sa mnogim proizvođačima, ali je feedback sa terena nezamjenjiv. Zato Vas želimo ohrabriti da download-ujete driver kao i demo aplikaciju, testirate ih, i date povratnu informaciju uz pomoć stranice za podršku.